v11

v11

Rugsėjo 9 d. Šiaulių universiteto Baltojoje salėje inauguruotas naujasis Šiaulių universiteto garbės daktaras. Šių metų birželio mėnesį Šiaulių universiteto senatas pritarė Universiteto fakultetų ir tarnybų siūlymui Šiaulių universiteto garbės daktaro vardą suteikti Šiaulių vyskupui JE Eugenijui Bartuliui.

Į iškilmingą Senato posėdį, skirtą naujojo Universiteto garbės daktaro inauguracijai, be Universiteto bendruomenės narių, susirinko ir gausus būrys svečių – LR Seimo nariai Rasa Juknevičienė, Arvydas Mockus, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, LR Seimo narių Valerijaus Simulik ir Edvardo Žakario padėjėjai, bažnyčios, įvairių organizacijų ir įstaigų atstovai ir kt.

Su JE vyskupo Eugenijaus Bartulio biografija ir darbais susirinkusius supažindino Šiaulių universiteto kapelionas kunigas Arūnas Jankauskis. „Savo nepakartojamai patrauklia ir iškilia asmenybe, reikšmingais darbais JE vyskupas Eugenijus Bartulis pelnė Šiaulių universiteto akademinės bendruomenės pagarbą ir dėkingumą. Džiaugiamės, kad JE vyskupas Eugenijus Bartulis priėmė Šiaulių universiteto senato siūlymą tapti Šiaulių universiteto garbės nariu už ilgametį bendradarbiavimą ir rūpinimąsi jaunuolių dvasingumu“, – pažymėjo Šiaulių universiteto kapelionas.

Savo inauguracinėje kalboje JE vyskupas E. Bartulis kvietė visus stabtelėti ir įsiklausyti į Viešpaties balsą. „Nuo įsiklausymo į Viešpaties balsą priklauso žmonijos istorija ir netgi mūsų planetos egzistencija. Žmonės beveik užvaldė erdvę ir laiką, tačiau užvaldydami niokojame gamtą ir save pačius, be paliovos teršiame žemę, orą ir vandenį.

Technologiniai stebuklai pažadino mumyse baimes, kurių anksčiau nežinojome. Mums nebeaišku, kas esame, tad ieškome tapatybės psichologų ir psichiatrų kabinetuose. Kiek ilgai pajėgsime gyventi supami kurtinančio miestų triukšmo, skleidžiančio prievartą, mirtį ir tragedijas? Didžioji išmintis mus skatina atsigręžti į žmogų ir jį pamilti.

Kada mes suprasime ir su džiaugsmu priimsime Kristaus mokslą, įsileisime jo mintis, patarimus ir nurodymus į savo širdis, studijų auditorijas ir klases, kada mes suprasime Kristaus žodžius: „Nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti“? Mokėsime perteikti akademines žinias, įvairius sugebėjimus, tačiau jeigu Dievo karalystės kūrimas žemėje neužims pirmos vietos, liksime tuščiomis rankomis“, – savo inauguracinėje kalboje sakė naujasis Šiaulių universiteto garbės daktaras JE vyskupas Eugenijus Bartulis.

JE vyskupas Eugenijus Bartulis tapo aštuntuoju Šiaulių universiteto garbės daktaru.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
v5
v5
v12
v12
v1
v1
v4
v4
v9
v9
v8
v8
v3
v3
v6
v6
v2
v2
v10
v10
V15
V15
v16
v16
Grįžti