Verslas 1

Verslas 1
Rugsėjo 7 d. Šiaulių universiteto botanikos sode posėdžiavo Šiaulių miesto verslo taryba. Į posėdį buvo pakviesti ir Šiaulių universiteto atstovai – rektorius prof. Donatas Jurgaitis, studijų prorektorius doc. Remigijus Bubnys, Mokslo instituto direktorė prof. Ingrida Šaulienė, Socialinių tyrimų centro darbuotojos dr. Jūratė Valuckienė, dr. Milda Damkuvienė, Socialinės partnerystės ir inovacijų centro direktorė dr. Eglė Gerulaitienė, Botanikos sodo direktorė prof. Asta Klimienė.

Pasak dr. Ingridos Šaulienės, mūsų Universiteto atstovų tikslas buvo prisistatyti. „Verslo tarybos pagrindinė užduotis – sukurti palankias sąlygas verslui mieste, t. y. politinių sprendimų klausimai. Mes sieksime, kad Universitetas būtų kuo naudingesnis verslui, todėl pristatėme keturias tyrimų grupes, kurios būtų svarbios verslui ir miestui: 1) Šiaulių miesto gyventojų elgsenos tyrimas, 2) Šiaulių miesto renginių vertinimo ir poreikio tyrimas, 3) Šiaulių miesto verslo sektorių vystymo(si) potencialo vertinimas ir prognozė, 4) Investicijų potencialo į Šiaulių miesto bulvarą / senamiesčio zoną analizė.

Galiu pažymėti, kad kai kuriuos tyrimus jau esame padarę. Galbūt miesto savivaldybė galėtų daugiau juos viešinti verslo struktūroms, kad jos galėtų su jais susipažinti ir pasinaudoti tyrimų rezultatais bei išvadomis. Kita vertus, Universiteto mokslininkams atėjo laikas kuo glaudžiau bendradarbiauti su Šiaulių miesto ir regiono verslo atstovais, įsitraukti į taikomuosius tyrimus. Vienas iš naujausių bendrų darbų – švietimo klasterio STEAM idėja, kurią artimiausiu metu bandysime realizuoti“, – pažymėjo prof. I. Šaulienė.

Kitame Šiaulių miesto verslo tarybos posėdyje Universitetas numato pristatyti konkrečias mokslinių tyrimų temas, kurios galėtų būti naudingos verslui.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti