Šiaulių universiteto bendrabučiai yra pačiame miesto centre, netoli Universiteto rūmų ir autobusų, geležinkelio stočių.

Šiaulių universitete studentai turi galimybę naudotis infrastruktūra, pritaikyta studentams, turintiems negalią, derinti studijas su darbu bei šeima, gauti stipendiją ir kitą finansinę, taip pat socialinę paramą

Besidomintiems tarptautiniu mobilumu teikiame įvairių pasiūlymų.

Studentai aktyviai dalyvauja studentiškose organizacijose: Studentų atstovybėje, tarptautinėje AIESEC organizacijoje, Studentų klube ir kt. Šių organizacijų veikla grindžiama viešumo, savivaldos, lygiateisiškumo ir kitais demokratijos principais, o jų nariai garsina Universiteto vardą mokslo ir neakademiniuose renginiuose, dalyvauja įvairiose mentorių programose, teikia siūlymus studijų organizavimo klausimais. 

Šiaulių universitete yra sudarytos sąlygos kiekvienam, siekiančiam išreikšti save bet kurioje veikloje – ras ką veikti dainuojantys, šokantys, muzikuojantys, sportuojantys studentai. Universitete veikia meno kolektyvai: merginų choras „Pavasaris", mišrus choras „Studium", liaudiškos muzikos ansamblis „Saulė", kamerinis orkestras, folklorinis ansamblis „Vaiguva", netradicinio folkloro grupė „Kitava" ir kt. 

Šiaulių universitete veikia Sporto skyrius, ritminės gimnastikos sveikatingumo grupė, yra universali sporto ir atletinės gimnastikos salės.

Po paskaitu 1
Po paskaitu 1
Po paskaitu 2
Po paskaitu 2
Po paskaitu 8
Po paskaitu 8
 Po paskaitu 3
Po paskaitu 3
 Po paskaitu 11
Po paskaitu 11
 Po paskaitu 5
Po paskaitu 5
 Po paskaitu 9
Po paskaitu 9
 Po paskaitu 7
Po paskaitu 7
 Po paskaitu 13
Po paskaitu 13
 Po paskaitu 14
Po paskaitu 14
 po paskaitu 15
po paskaitu 15
 Po paskaitu 4
Po paskaitu 4