2016 m.

2016 m. Šiaulių universiteto mokslo ir meno premijos

2016 m. Šiaulių universiteto mokslo ir meno premijos skirtos dviem mokslininkų grupėms:

prof. dr. Zitai Tamašauskienei, prof. dr. Daivai Beržinskienei-Juozainienei, doc. dr. Rasai Balvočiūtei, doc. dr. Janinai Šeputienei;
prof. dr. Liudai Radzevičienei, doc. dr. Jūrai Vladui Vaitkevičiui, doc. dr. Daivai Mockevičienei, lekt. Vaidai Aleknavičiūtei-Ablonskei, asist. Ilonai Dobrovolskytei, lekt. Linai Miliūnienei, lekt. Vilmai Navickienei, lekt. Agnei Savenkovienei
už indėlį prisidedant prie tvaraus šalies ir regiono vystymosi bei Šiaulių universiteto mokslo ir meno plėtotės.

 

 

2015 m.

2015 m. Šiaulių universiteto mokslo ir meno premijos 

2015 m. Šiaulių universiteto mokslo premija skirta mokslininkų grupei: prof. habil. dr. Antanui Laurinčikui, prof. dr. Renatai Macaitienei, prof. dr. Romai Kačinskaitei, prof. dr. Dariui Šiaučiūnui, doc. dr. Virginijai Garbaliauskienei, Eugenijui Buivydui,
2015 m. Šiaulių universiteto mokslo premija skirta mokslininkui doc. dr Simonui Strelcovui,
2015 m. Šiaulių universiteto mokslo premija skirta jaunajai mokslininkei dr. Laurai Šukienei,
2015 m. Šiaulių universiteto mokslo premija skirta jaunajai mokslininkei dr. Vitai Juknevičienei
už indėlį prisidedant prie tvaraus šalies ir regiono vystymosi bei Šiaulių universiteto mokslo ir meno plėtotės.

Premijas įsteigė:
Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis,
UAB „Polyeta" direktorius Tadas Sarnačinskas,
UAB „Bodesa" direktorius Rolandas Gabrielaitis