Katedroje rengiamos disertacijos

Dobrovolskytė Ilona. Mokslinio darbo tema  Mokinių, turinčių nežymų intelekto sutrikimą fizinės saviugdos ir profesinio mokymo sąveika profesinio rengimo procese.
Mokslinė vadovė  prof. dr. Ingrida Baranauskienė.
 
Gulbinas Tadas. Mokslinio darbo tema – Neformalios aplinkos veiksnių edukacinis reikšmingumas profesinės mokyklos mokinių rekreaciniam fiziniam aktyvumui. Socialiniai mokslai, edukologija.
Mokslinė vadovė – doc. dr. R.Gaučaitė. Studijų metai - 2012-10-01  2016-09-30.
 
Razmaitė Danguolė. Mokslinio darbo tema – „Aukštesniųjų klasių mokinių savivaldaus mokymosi kompetencijų ugdymas(is) neformalioje sportinėje veikloje“. Socialiniai mokslai, edukologija.
Mokslinė vadovė – doc. dr. R. Pocevičienė. Studijų metai - 2012-10-01  2016-09-30.
 
Savenkovienė Agnė. Mokslinio darbo tema  „Pagyvenusio amžiaus asmenų profesinių gebėjimų ir fizinio pajėgumo sąveikos modeliavimas taikant sveikatos raštingumo ugdymo sistemą.
Mokslinė vadovė  prof. dr. Ingrida Baranauskienė.
 
Virbalienė Rita. Mokslinio darbo tema  „Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių ugdymo karjerai turinio ir asmens strateginių karjeros orientyrų sąveika pereinant iš mokyklinio į suaugusiųjų gyvenimą.
Mokslinė vadovė  prof. dr. Ingrida Baranauskienė.
 
Zavadskienė Loreta. Mokslinio darbo tema  „Reflektyviosios praktikos diskursas įgyvendinant mokymosi paradigma grindžiamą curriculum aukštojoje mokykloje.
Mokslinis vadovas  prof. dr. Remigijus Bubnys.