Katedroje rengiamos disertacijos

 

Bielskis Edvardas, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas, Fizinių ir technologijos mokslų centras.
Vadovas – prof., dr. Algirdas Baškys.
Tema Fotovoltinės energijos keitiklių su elektros tinklo harmonikų kompensavimu tyrimas ir taikymas.

Elektros ir elektronikos inžnerija 01T