MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:

Aplinkos kokybės parametrų tyrimai; Ekonomiškai efektyvių energijos išteklių analizė; Atliekų mažinimo technologijų kūrimas (prof. dr. V. Tričys).

Mechaninių konstrukcijų stiprumo ir patikimumo tyrimai; Ciklinio nuovargio tyrimai (doc. dr. A. Sabaliauskas)

Medžiagų nuovargio tyrimai; Mechaninių sistemų skaitinė analizė; Darbuotojų saugos ir sveikatos, bei ergonominių veiksnių rizikos tyrimas (doc. dr. S. Rimovskis).

Kokybiško produkto gamybos technologijos modelio kūrimas ir tyrimas (doc. dr. D. Čikotienė).

ZI metodas konstrukcinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams apskaičiuoti: (prof. dr. I. Židonis).

Statyba ekonominio nuosmukio aplinkoje; Daugiakriterinis pastatų modernizacijos vertinimas (doc. dr. L. Kelpšienė).