INŽINERIJOS KATEDROS DARBUOTOJAI (2019 m. vasario 1 d. duomenimis):

Profesoriai:  dr. Gintautas Daunys, dr. Ingrida Šaulienė, dr. Vaclovas Tričys.

Docentai:  dr. Dalia Čikotienė, dr. Ala Kovierienė, dr. Alfredas Lankauskas, dr. Sergėjus Rimovskis, dr. Violeta Šlekienė, dr. Laura Šukienė, dr. Gediminas Valiulis.

Lektoriai:  dr. Dainius Balbonas, Edvardas Bielskis, dr. Martynas Kazlauskas, dr. Ilona Kerienė, dr. Marius Reizgevičius, Jonas Roličius, dr. Artūras Sabaliauskas, Vitalijus Skačkovas, dr. Rimanta Vainorienė.

Asistentai: Kęstutis Aukselis (dėstojas valandininkas), Ingrida Indrijauskienė, Audrius Šaulys (dėstojas valandininkas).

Laborantai: Edvardas Bielskis, Karolis Bogušas, Ingrida Indrijauskienė, dr. Ilona Kerienė, Algis Kisielius.

 

Dirba ne pagrindinėje darbovietėje: asist. Kazimieras Bagdzevičius (dėstojas valandininkas iki 11-22), lekt. dr. Donatas Dervinis, doc. dr. Loreta Kelpšienė, lekt. Robertas Klimas, lekt. dr. Žilvinas Norgėla, doc. dr. Nerijus Ramanauskas, lekt. Dalia Petrovienė, prof. dr. Vidmantas Pileckas, Vitas Povilaitis.

 

2018 m. rudens semestro dėstytojų konsultacijų laikas