schema edukologu institutas atnj

 

Instituto kuruojamų studijų programų komitetai

Edukologijos krypties studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Edukologija (M) 6211MX033, Karjeros edukologija (M) 6211MX035

Pirmininkė prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė

Nariai:
doc. dr. Erika Masiliauskienė
prof. dr. Aušra Kazlauskienė
habil. dr. Audronė Juzė Juodaitytė
prof. dr. Daiva Malinauskienė
doc. dr. Dalia Augienė
doc. dr. Rima Bakutytė
Eglė Fridrikaitė, studentė
Vytautas Girčius, socialinis partneris, „Juventos“ progimnazijos direktorius
Asta Vaičiūnienė, absolventė  

Integruotų gamtos mokslų pedagogikos programos komitetas

Kuruojama studijų programa: Integruotų gamtos mokslų pedagogika (B) 6121MX045, 612X10001

Pirmininkė doc. dr. Violeta Šlekienė

Nariai: prof. dr. Aušra Kazlauskienė
doc. dr. Laura Šukienė
lekt. dr. Martynas Kazlauskas
Giedrius Bružas, studentas
Rasa Dagienė, socialinis partneris, Radviliškio m. V. Kudirkos progimnazijos mokytoja  

Pedagogikos studijų programos komitetas

Kuruojama studijų programa: Pedagogika (P) 6310MX008

Pirmininkė doc. dr. Rima Bakutytė

Nariai: doc. dr. Edita Musneckienė
lekt. Aida Plaušinaitienė
Birutė Bračkienė, studentė
Stanislava Prazauskienė, socialinis partneris, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktorė
Rūta Balčiūnaitė, absolventė  

Vaikystės pedagogikos studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (B) 6121MX040, 612X12004, Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (B) 6121MX044, 612X11004

Pirmininkė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Nariai: prof. dr. Daiva Malinauskienė
lekt. dr. Jurgita Lenkauskaitė
doc. dr. Nijolė Bražienė
lekt. dr. Rūta Šiaučiulienė
lekt. dr. Asta Širiakovienė
Sigita Bakaneckaitė, studentė
dr. Reda Ponelienė, socialinis partneris, Šiaulių l/d „Kūlverstukas“ direktorė
Eglė Galkauskienė, absolventė  

Menų studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Audiovizualinis menas (B) 6121PX038, 612W61001, Aplinkos objektų dizainas (B) 6121PX037, 612W20007, Dailė (B) 6121PX036, 612W10011, Dailė (M) 6211PX029

Pirmininkas prof. Giedrius Šiukščius

Nariai: prof. Vaidotas Janulis
prof. Ričardas Garbačiauskas
doc. dr. Gedutė Grigaliūnaitė
doc. Adas Toleikis
Agota Zagurskytė, studentė magistrantė
Vaiva Kovieraitė–Trumpė, absolventė, P. Višinskio bibliotekos Knygos grafikos centro maketuotoja
Roma Atkočiūnienė, socialinis partneris, Šiaulių m. Dailės galerijos direktorė  

Muzikos pedagogikos studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Muzikos pedagogika (B) 6121MX041, Muzika (B) 612X14008, Muzikos pedagogika (M) 6211MX029

Pirmininkas prof. dr. Diana Strakšienė (nuo 2019-07-01)

Nariai: lekt. Jūratė Deveikytė
prof. dr. Rytis Urniežius
doc. Birutė Janonienė
doc. dr. Vytautas Žalys
lekt. Angelė Kavaliauskienė
Tomas Laugalis, studentas magistrantas
Asta Lesauskienė, socialinis partneris, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė
dokt. Asta Krikščiūnaitė, absolventė  

Kūno kultūros ir sporto edukologijos bei neįgaliųjų fizinės veiklos programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Kūno kultūros ir sporto pedagogika (B) 6121MX039, Kūno kultūra (B) 612X13033, Kūno kultūros ir sporto edukologija (M) 6211MX034

Pirmininkas doc. dr. Stanislovas Norkus

Nariai: lekt. dr. Darius Masiliauskas
lekt. dokt. Danguolė Razmaitė
lekt. Rytis Alūzas
lekt. Arūnas Grabauskas
Dainius Kučinskas, Emanuelis Živatkauskas, studentai
M. Bakas, socialinis partneris, Romuvos progimnazijos kūno kultūros vyr. mokytojas
R. Pilypienė, socialinis partneris  

Specialiosios pedagogikos ir logopedijos bakalauro studijų programos komitetas

Kuruojamos studijų programos: Specialioji pedagogika ir logopedija (B) 6121MX042, Specialioji pedagogika (B) 612X17001

Pirmininkė doc. dr. Irena Kaffemanienė

Nariai: doc. dr. Renata Geležinienė
lekt. dr. Laima Tomėnienė
Asta Kairienė, Sandoros progimnazijos specialioji pedagogė-logopedė metodininkė, socialinis partneris, Specialiųjų pedagogų asociacijos narė
Atena Žymantienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė, socialinis partneris, Specialiųjų pedagogų asociacijos narė
Saulė Grigaliūnaitė, studentė  

Specialiosios pedagogikos magistro studijų programos komitetas

Kuruojama studijų programa: Specialioji pedagogika (M) 6211MX030

Pirmininkė doc. dr. Rita Melienė

Nariai: prof. dr. Stefanija Ališauskienė
doc. dr. Lina Miltenienė
Jelena Galvydytė, absolventė, Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vedėja
Saulius Vilutis, socialinis partneris, Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas
Gintarė Burbulaitė, studentė