Botanikos sodo augalų sąvadas

Index seminum 2014 No. 14

Index seminum 2015 No. 15

Index seminum 2016 No. 16

Index seminum 2017 No. 17

Index seminum 2018 No. 18

Index seminum 2019 No. 19

IS ŠUBG2017

IS ŠUBG2017
 

Mokslo straipsniai:

Raudonė L., Vilkickytė G., Pitkauskaitė L., Raudonis R., Vainorienė R., Motiekaitytė V., 2019. Antioxidant Activities of Vaccinium vitis-idaea L. Leaves within Cultivars and Their Phenolic Compounds. Molecules 24. Nr. 5: 844. https://doi.org/10.3390/molecules24050844 (Impact Factor: 3.098). https://www.mdpi.com/1420-3049/24/5/844

Vilkickytė G., Raudonis R., Motiekaitytė V., Vainorienė R., Burdulis D., Viškelis J., Raudonė L., 2019. Composition of sugars in wild and cultivated lingonberries (Vaccinium vitis-idaea L.) // Molecules. Basel, Switzerland: MDPI. ISSN 1420-3049. Vol. 24. Nr. 3, 4225, p. 115. DOI: 10.3390/molecules24234225. [DB: MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

Raudonė L., Motiekaitytė V., Vainorienė R., Zymonė K., Marksa M., Janulis V., 2018. Phytochemical Profiles of Alpine Plant Horminum pyrenaicum L. during Phenological Growth Stages//Chemistry & Biodiversity. Oct, 15(10):e1800190. Doi:10.1002/cbdv.201800190. (Impact Factor: 1.62). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30027606

Raudonė L., Gaivelytė K., Raudonis R., Vainorienė R., Motiekaitytė V., Janulis V., 2017. Phenological changes in triterpenic and phenolic composition of Thymus L. species // Industrial crops and products. ISSN 0926-6690. eISSN 1872-633X. Vol. 109, 15 December, p. 445451. DOI: 10.1016/j.indcrop. 2017.08.054. (Impact Factor: 3.849). Amsterdam: Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092666901730585X

Burbulis N., Vainorienė R., Blinstrubienė A., Jonytienė V., Liakas V., 2017. Effect of potassium bicarbonate on photosynthetic parameters of Setaria viridis under drought conditions. Zemdirbyste-Agriculture. Vol. 104, Nr. 1. 79–84. (Impact Factor – 0.746). http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/1041_str11/

Klimienė A., Vainorienė R., Klimas R., 2017. Phenological research of climate changes in the north part of Lithuania by the phenological garden of Šiauliai University. International journal of biometeorology, ISSN 0020-7128, p. 19. (Impact Factor – 2.577) https://link.springer.com/article/10.1007/s00484-016-1211-2

Vainorienė R., Burbulis N., Jonytienė V., Blinstrubienė A., Rauckis V., 2016. Kalio hidrokarbonato poveikis žaliosios šerytės atsparumui užmirkimo sąlygomis. Žemės ūkio mokslai – Agricultural Sciences, ISSN 2424-4120, 23(2), p. 70–78. http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai

Vainorienė R., Burbulis N., Blinstrubienė A., Jonytienė V., 2016. Egzogeninio prolino poveikis žaliosios šerytės (Setaria viridis (L.) P. Beauv.) atsparumui sausrai. Žemės ūkio mokslai – Agricultural Sciences, ISSN 2424-4120, 23(3), p. 123–131. http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai

Vainorienė R., 2016. Modelinio augalo žaliosios šerytės (Setaria viridis (L.) P. Beauv.) savybės, paplitimas agrocenozėse ir urbanizuotoje aplinkoje. Miestų želdynų formavimas, ISSN 2029-4549, 1(13) 381–388. Klaipėdos valstybinė kolegija.

Klimienė A., Klimas R., 2015. Saugomų teritorijų edukacinių programų analizė ir jų panaudojimo galimybės neformaliajam ugdymui. Pedagogika = Pedagogy. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. T. 119. Nr. 3, p. 173–181.

Klimienė A., Vainorienė R., 2014. Comparison of morphological features of Setaria pumila, grown in ex situ conditions. Journal of food, agriculture & environment, ISSN 1459-0255, 12(2), p. 10871091. WFL Publisher Science and Technology.

Šarna R., Mikaliūnaitė R., 2014. Sunkiųjų metalų nikelio ir švino paplitimas rekultivuoto sąvartyno dirvožemyje. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young scientists. Vilnius: BMK Leidykla. Nr. 1(41), p. 136–139.

Vainorienė R., Burbulis N., Jonytienė V., Blinstrubienė A., 2013. Growth and Photosynthetic Pigments Responses of Setaria viridis (L.) P. Beauv. To Drought Stress. Rural development 2013: the sixth Akademija: Aleksandras Stulginskis University.

Klimas R., Klimienė A., 2013. Kiaulininkystės situacija Šiaulių krašte. Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje. Vilnius: BMK Leidykla. Nr. 2(6), p. 59–66.

Klimienė A., Klimas R., 2013. Penėjimosi intensyvumo poveikis grynaveislių kiaulių ir mišrūnų mėsingumo rodikliams. Veterinarija ir zootechnika. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija. T. 63(85), p. 37–43.

Malciūtė A., Mikaliūnaitė R., Tričys V., 2012. Gluosnio žilvičio (Salix viminalis) sezoninės raidos tyrimai. Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. Nr. 5(38), p. 120–124.

Klimas R., Klimienė A., 2012. Lietuvoje veisiamų kiaulių penėjimo ir mėsingumo požymių tarpusavio ryšys. Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje: mokslo darbai. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. Nr.2(4), p. 8.

Malciūtė A., Naujalis J. R., 2011. Šiaulių universiteto botanikos sodo vasaržalių rododendrų kasmetinis ūglių prieaugis. Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. Nr.3(32), p.9699.

Malciūtė A., Naujalis J. R., Šaulienė I., 2011. The seasonal development characteristics of different taxa and cultivars of rhododendrons in Northern Lithuania. 2. Flowering peculiarities. Žemdirbystė = Agriculture. Dotnuva: Lietuvos žemdirbystės institutas. Vol. 98, no. 1, p. 81–92.

Klimienė A., Vainorienė R., Dubosaitė R., 2011. Rare Plants in Ex Situ Collection in Botanic Garden of Šiauliai University. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. Daugavpils: University of Daugavpils. Vol. 11. Nr. 2, p. 106–112.

Vainorienė R., 2010. Floristic structure of Mountain plants collection and the present situation in Botanical garden of Siauliai University. Acta Biologica Universitatis Daugavpilensis. Vol. 10, No. 2, p. 165–172.

Malciūtė A., Naujalis J. R., Šaulienė I., 2010. Skirtingų substrato priedų įtaka kai kurių rododendrų daigų raidai. Jaunųjų mokslininkų darbai. Nr.2(27), p.126-133.

Malciūtė A., Naujalis J. R., Šaulienė I., 2010. Diagnostinės lentelės Šiaulių universiteto Botanikos sodo rododendrų taksonams apibūdinti. Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. Nr.1(30), p.115-123.

Vainorienė R., Klimienė A., Griškaitė A., 2010. Vaistinių ir prieskoninių augalų auginimo perspektyvos užmieščio sodybose. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Nr. 3 (19), d. 2, p. 180–184.

Klimas R., Klimienė A., 2010. Some biological characteristics of hybrids (Sus domesticus x Sus scrofa L.). Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. Vol. 10. Nt. 1, p. 31–36.

Dubosaitė-Lepeškevičė R., 2010. Himalajų floros ekspozicinė zona Šiaulių universiteto Botanikos sode. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai. Nr. 1(6), p. 42–48.

Dubosaitė-Lepeškevičė R., Tamošiūnas T., 2010. Šiaulių regiono teritorijų apželdinimo valdymas. Jaunųjų mokslininkų darbai. Nr. 4(29), p. 140–147.

 

Populiariosios literatūros straipsniai:

 

Vainorienė R., 2020. Sukulentinės karpažolės. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 5(541)

Vainorienė R., 2019. Kad alpinariumas žaliuotų ir žiemą. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 1

Tamašauskienė J., Vainorienė R., 2018. Kvapiųjų dedešvų magija. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 1

Žumbakienė R., Vainorienė R., Tamašauskienė J., 2018. Be jos neįsivaizduojama senovė. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 3(491)

Vainorienė R., 2018. Pagiriamasis žodis snapučiui ‛Rozanne’. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 10(498)

Vainorienė R., Tamašauskienė J., 2018. Rugiagėlė ,,Vien tik mėlyna akyse!“. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 8(496)

Vainorienė R., Antanaitienė R., 2017. Viršukalnių ilgesys alpinariumuose. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 12

Vainorienė R., Antanaitienė R., 2017. Alpinariumo kūrimas sodyboje. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 16

Vainorienė R., 2016. Vienspalviai gėlynai. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 7(447)

Grušas K., 2014. Į kiekvieną kiemą – po tvenkinuką! Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 7(399)

Vainorienė R., Grušas K., 2014. Alpinariumas: laikas grožėtis, laikas kurti. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 9(401)

Vainorienė R., 2014. Ar sausa, ar šlapia, ar saulės per daug, sodink augalėlį ir lauk. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 5(397)

Dubosaitė-Lepeškevičė R., 2014. Žydėjimas pavėsyje. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 11 (403), p. 26–27.

Dubosaitė-Lepeškevičė R., 2014. Svogūninės gėlės – pavasario karalienės. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 6(398), p. 22–23.

Dubosaitė-Lepeškevičė R., 2014. Spalvų vaivorykštė gėlyne. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 4 (396), p. 21–23.

Dubosaitė-Lepeškevičė R., 2014. Į draugiją našlaitėms! Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 8 (400), p. 26–27.

Vainorienė R., 2014. Efedros – išlikimo strategė. Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 23 (415), p.20–21.

Vainorienė R., Sajenkienė J. 2013. Šaknys. Ar viską apie jas žinojome? Rasos. Kaunas: UAB Ūkininko patarėjas. Nr. 7 (375), p. 44–47.