Šiaulių universiteto administracijos padalinys, padedantis įgyvendinti Universiteto ryšių su užsienio aukštosiomis mokyklomis ir kitomis institucijomis politiką. Tarnyba rengia pasiūlymus dėl internacionalizacijos plėtojimo ir efektyvesnio jos įgyvendinimo, Universiteto bendruomenę informuoja apie galimybes dalyvauti tarptautinėse programose ir stažuotėse, padeda rasti partnerius užsienyje, bendradarbiauja rengiant tarptautinius projektus ir internacionalizuojant studijas.
P. Višinskio g. 38
LT-76352 Šiauliai
Tel.   +370 41 595742


skypeSiauliai.University
fb
fb
International Relations at Siauliai University

Tarnybos darbuotojai:

 

Regina Karvelienė

Studijų ir tarptautinių programų tarnybos direktorė
El. paštas: regina.karveliene@su.lt
mob.tel: +370 698 74379
 

Beatričė Poškuvienė

Institucinė Erasmus koordinatorė
(personalo mobilumas, tarpinstitucinės ERASMUS sutartys)
Tel. +370 41 595743
El. paštas: beatrice.poskuviene@su.lt
 

Ieva Grušaitė

Vyresnioji specialistė tarptautinėms studijoms
(pilno laipsnio studentai)
Tel. +370 41 595816
El. paštas: ieva.grusaite@su.lt 
 

Lina Šniepytė-Caltabellotta

Vyresnioji specialistė tarptautiniam mobilumui
(išvykstantys/atvykstantys studentai studijoms, tarptautinės studentų praktikos)

Tel. +370 41 595742
El. paštas: lina.sniepyte-caltabellotta@su.lt