Apie mokslo žurnalą „Mokytojų ugdymas"


mokytoju_ugdymas_141
mokytoju_ugdymas_141
      

Mokytojų ugdymas ‒ Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto tarptautinis periodinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys, kuriame straipsniai publikuojami dviem ‒ lietuvių ir anglų ‒ kalbomis. Leidžiamas nuo 2002 metų. Periodiškumas ‒ 2 numeriai per metus.

Žurnalo tematika ir paskirtis. Žurnale publikuojami socialinių-humanitarinių mokslų krypčių analitinio-teorinio ir empirinio pobūdžio mokslo straipsniai. Publikacijų tematika apima mokytojų ugdymui reikšmingas švietimo sferas: edukologijos mokslo tyrimų metodologiją, politinius ir vidinius švietimo sistemos pokyčius, socialinių-kultūrinių reiškinių kokybinių tyrimų metodologiją bei mokytojo veiklos filosofiją ir ugdymo praktiką. Žurnalas įtrauktas į tarptautines mokslinės informacijos duomenų bazes:  Index Copernicus (nuo 2005 m.);  EBSCO (nuo 2008 m.). Daugiau informacijos http://www.mokytojuugdymas.ef.su.lt/index.htm

ISSN 1822-119X (Print)
ISSN 2424-3302 (Online)

Žurnalą galima įsigyti Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, Šiauliai).
Užsisakyti ‒ el. p. jurate@cr.su.lt, leidyba@cr.su.lt

 

Žurnalo numeriai

              

Redaktorių kolegija

Vyriausioji redaktorė - Audronė Juodaitytė, prof. habil. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Šiaulių universitetas / Prof. Habil. Dr. (Social Sciences, Education Studies), Šiauliai University

Mokslinės sekretorės:

  • Nijolė Bražienė, doc. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Šiaulių universitetas / Assoc. Prof. Dr. (Social Sciences, Education Studies), Šiauliai University
  • Rūta Šiaučiulienė, dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Šiaulių universitetas / Dr. (Social Sciences, Education Studies), Šiauliai University

Redaktorių kolegija

Nada Babič, prof. habil. dr. (socialiniai mokslai, pedagogika, filosofija), Kroatijos Strosmajerio universitetas, Kroatija / Prof. Habil. Dr. (Social Sciences, Pedagogy, Philosophy), Strosmajer University, Croatia
Marija Barkauskaitė, prof. habil. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva /
Prof. Habil. Dr. (Social Sciences, Education Studies), Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania
Inese Jurgena, prof. habil. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Rygos pedagogikos ir švietimo vadybos akademija, Latvija / Prof. Habil. Dr. (Social Sciences, Education Studies), Riga Teacher and Educational Managment Academy, Latvia
Vytautas Gudonis, prof. habil. dr., Rusijos pedagoginių ir socialinių mokslų akademijos akademikas (socialiniai mokslai, psichologija), Šiaulių universitetas, Lietuva / Prof. Habil. Dr., Academician of Russian Academy of Pedagogical and Social Sciences (Social Sciences, Psychology), Šiauliai University, Lithuania
Aušra Kazlauskienė, prof. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Šiaulių universitetas, Lietuva / Prof. Dr. (Social Sciences, Education Studies), Šiauliai University, Lithuania
Elena Jurašaitė-Harbison, dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Hofstra universitetas, JAV / Dr. (Social Sciences, Education Studies), Hofstra University, USA
Arija Karpova, prof. habil. dr. (socialiniai mokslai, socialinė ir asmenybės psichologija), Latvijos universitetas, Latvija / Prof. Habil. Dr. (Social Sciences, Social and Personality Psychology), University of Latvia, Latvia
Glynn Kirkham, prof. habil. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Notingamo Trento universitetas, Didžioji Britanija / Prof. Habil. Dr. (Social Sciences, Education Studies), Nottingham Trent University, United Kingdom
Daina Liegeniece, prof. habil. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Liepojos universitetas, Latvia / Prof. Habil. Dr. (Social Sciences, Education Studies), Liepaja University, Latvia
Gediminas Merkys, prof. habil. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Kauno technologijos universitetas, Lietuva / Prof. Habil. Dr. (Social Sciences, Education Studies), Kaunas University of Technology, Lithuania
Jeffrey Mirel, prof. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Mičigano universitetas, JAV / Prof. Dr. (Social Sciences, Education Studies), The University of Michigan, USA
Kęstutis Pukelis, prof. habil. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva / Prof. Habil. Dr. (Social Sciences, Education Studies), Vytautas Magnus University, Lithuania
Alida Samuseviča, prof. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Liepojos universitetas, Latvija / Prof. Dr. (Social Sciences, Education Studies), Liepaja University, Latvia
Ona Tijūnėlienė, prof. habil. dr. (socialiniai mokslai, edukologija), Klaipėdos universitetas, Lietuva / Prof. Habil. Dr. (Social Sciences, Education Studies), Klaipėda University, Lithuania

Informacija autoriams

 Mokslo darbų žurnalo „Mokytojų ugdymas" publikacijų tematika apima mokytojų ugdymui reikšmingas švietimo sferas: edukologijos mokslo tyrimų metodologiją, politinius ir vidinius švietimo sistemos pokyčius, socialinių-kultūrinių reiškinių kokybinių tyrimų metodologiją bei mokytojo veiklos filosofiją ir ugdymo praktiką.

Išsamiau<<

Kontaktai

Redakcijos adresas:
Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas
P. Višinskio g. 25-420, 76351 Šiauliai
Tel. 8(41) 59 57 13; 8(41) 59 57 46;
Faksas 8(41) 59 57 10
El. paštas: mokytojuugdymas@ef.su.lt