Kodas

Pavadinimas

 

Mokslinė recenzija

C1

Recenzija ISI Web of Science

C2

Recenzija ISI Master Journal List

C4

Recenzija kitose DB

C5

Recenzija kituose recenzuojamuose leidinyje

C6

Recenzija mokslo-populiariame leidinyje

 

Santraukos

D1

Daktaro disertacijos santrauka

 

Knygos

K1a

Monografija

K1b

Studija

K2a

Vadovėlis

K2b

Mokomoji knyga

K2c

Mokymo ir metodinė priemonė

K2d

Kita studijų literatūra

K3a

Žodynas

K3b

Žinynas

K3c

Enciklopedija

K3d

Vadovas

K3e

Atlasai, žemėlapiai

K3f

Kiti informaciniai leidiniai

K4a

Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos

K4b

Teisės aktų komentarai

K4c

MTD, projektų ir kt. ataskaitos

K4d

Kitos knygos

K5

Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas

   

L

Mokslo šaltinių publikacijos ir mokslo palikimo publikacija

 

Patentai

N1

Patentai įregistruoti Europos patentų biure EPO

N2

Patentai įregistruoti JAV patentų ir prekių ženklų biure USPTO

N3

Patentai įregistruoti Japonijos patentų biure JPO

N4

Patentai įregistruoti kitose šalyse

N5

Patentai įregistruoti Lietuvoje

 

Straipsniai leidiniuose, publikuojančiuose konferencijų medžiagą

P1a

Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings

P1c

Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose DB

P1d

Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

P1e

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

P1f

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

P2a

Straipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

P2b

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

P2c

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

 

Straipsniai periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

S1

Straipsnis ISI Web of Science

S2

Straipsnis ISI Master Journal List

S4

Straipsnis kitose DB

S5

Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose

S6

Straipsnis mokslo-populiariame leidinyje

 

Konferencijų pranešimų tezės

T1a

Tezės ISI Web of Science ir ISI Proceedings

T1b

Tezės ISI Master Journal List

T1c

Tezės kitose DB

T1d

Recenzuotos išplėstinės tezės (extended abstracts)

T1e

Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose

T2

Konferencijų tezės nerecenzuotuose leidiniuose

 

Vertimai

V1

Knyga (vertimas)

V2

Knygos dalis (vertimas)

V3

Straipsnis (vertimas)

   

Y

Knygų dalys