Projektinė veikla 

Projekto pavadinimas TNSI dalyvavimo pozicija Veiklos sritis
Projektas "TĘSK"
Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001
Projekto trukmė 2018 m. kovo 12 d. - 2022 m. kovo 12 d.
(48 mėnesiai)
 
Partneris 
1) Pradedančiųjų pedagogų pedagoginės stažuotės modelio kūrimas ir išbandymas.

2) Studijų, leidžiančių įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją, vykdymas. 

Nustatyti, įvertinti ir įteisinti: neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įteisinimo metodologijos perkėlimas (IDEAL) (Socrates/GRUNDTWIG)

Partneris Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas, Nr.VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-004, 2011-11-14

Partneris
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra VP1-2.3-ŠMM-03-V

Partneris Pedagogų perkvalifikavimo studijos
Latvijos – Lietuvos pasienio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimo sistemos kūrimas (Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007 –2013 m. programa)

Partneris
Užsienio kalba – langas į pasaulį, Nr.VPI-2.2-ŠMM-05-K-02-008, 2011-08-08

Koordinatorius
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra, Nr. VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-006, 2010-10-05

Partneris
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas), Nr. VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-009, 2012-06-08

Partneris
Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija (SOCPEDKOM), Nr. VPI-2.2-ŠMM-03-V-01-001, 2011-11-21

Koordinatorius Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų kvalifikacijos tobulinimas
Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas, Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-06-008, 2012-12-28

Koordinatorius Aukštos kvalifikacijos specialistų (viešasis ir verslo sektorius) kvalifikacijos tobulinimas
Šiaurės Europos mokytojų švietimo tinklas (Nordic European Teacher education network (NordETEN)

Partneris Švietimo lyderių kvalifikacijos tobulinimas
Lyderių laikas (projekto veiklų ekspertavimas)

Partneris
Palankios šeimai darbovietės kūrimas ir kokybiško užimtumo skatinimas šalyje per socialinę partnerystę

Partneris Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis