Informacija

Dokumentai

Projektai

 

Informacija

Vertinami ir pripažįstami mokymosi pasiekimai įgyti šiose neakademinėse mokymosi aplinkose:

 • dirbant apmokamame darbe;
 • tobulinant kvalifikaciją;
 • dalyvaujant, įvairių organizacijų ir grupių veikloje;
 • atliekant savanorišką veiklą, dirbant bendruomenei naudingą darbą;
 • mokantis institucijose, vykdančiose neformalųjį švietimą;
 • mokantis užsienyje (stažuotėse, kursuose);
 • mokantis savarankiškai.

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje gali dalyvauti suaugusieji asmenys:

 • norintys studijuojant sutrumpinti studijų laiką,
 • turintys ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą,
 • turintys ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį toje srityje, iš kurios norėtų siekti akademinių kreditų,
 • gali pagrįsti ir pateikti įrodymus, liudijančius apie pasiekimų atitikimą studijų rezultatams ir kreditams;
 • Universiteto studentai ar klausytojai, atitinkantys aukščiau išvardintus punktus.

Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūros etapai:

 • Registruokitės procedūrai;
 • Dalyvaukite konsultacijose;
 • Parenkite kompetencijų aplanką;
 • Dalyvaukite vertinimo komisijoje;
 • Gaukite įvertinimą.


Registracijos formą rasite čia.

Su užsiregistravusiais kandidatais susisieksime atsiųsdami prašymo dalyvauti „Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje“ formą.

Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūra yra mokama (doc).

 

Norint gauti daugiau informacijos:

skambinkite (tel.: 841 393 016), rašykite edita.m@tsi.su.lt

 

Dokumentai

Šiaulių universiteto „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka“ (doc).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintos „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijos“ (doc).

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra (doc).

 

Projektai

Šiaulių universitetas, vykdydamas Mykolo Romerio universiteto koordinuojamo projekto „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) veiklas, diegia neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą.

Projektui pasibaigus, tęsiant jo veiklas (iki 2019 m. gegužės mėn.) nėra taikomas mokestis už neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimą ir kompetencijų pripažinimą šiems pirmosios pakopos studijų dalykams:

 • Informatika (dalykas - Interneto technologijos, 3 kreditai);
 • Ekonomika (dalykas - Projekto rengimas, 6 kreditai);
 • Verslas (dalykasPraktika, 15 kreditų). Kandidatai, norintys gauti Praktikos akademinius kreditus privalo sieti neformaliuoju  būdu įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas su viena iš Verslo administravimo studijų programos specializacijų - Finansų valdymu,  Logistikos valdymu,  Marketingo valdymu, Personalo valdymu.

2011-2013 m. vykdytas Grundtwig daugiašalis projektasNustatyti, įvertinti ir įteisinti“: neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įteisinimo metodologijos perkėlimas (IDEAL) (Socrates/GRUNDTWIG).

Identifier, Evaluer et Valider: Transfert et adaptation d'un dispositif de validation des acquis formels et informels. IDEAL

http://ideal.ulb.ac.be/

Partneriai: Bretanės universitetas (Université de Bretagne Occidentale), Prancūzija, Genujos universitetas (Université de Gênes), Italija, Lisabonos universitetas (Université de Lisbonne),

Portugalija, Šiaulių universitetas (Université de Siauliai), Lietuva, Briuselio universitetas (Université libre de Bruxelles), Belgija.