BIRŽELIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2019 m. birželio mėn. 3 - 8 d. 09:45 Višinskio 25-101 Neformaliosios studijos. Integruotų gamtos mokslų pedagogika (IGMP-18-1)
Seminarai ir kiti renginiai      
2019 m. birželio 3 - 28 d. 09:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2019 m. birželiio 3 - 28 d. 09:00 115 Konsultavimas dėl pedagoginės stažuotės
2019 m. birželio 3 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2019 m. birželio 6 d. 13:00 115 Projekto „Tęsk“ konsultacinis renginys STAŽUOTĖS VERTINIMAS IR UŽBAIGIMAS
2019 m. birželio 13 d. 10:00 Višinskio 25-101 Kvalifikacijos tobulinimo kursai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS PASAKOMIS
2019 m. birželio 17 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2019 m. birželio 28 d. 10:00 115 Stojančiųjų į Pedagogikos studijų programą motyvacijos vertinimas