SAUSIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2021 m. sausio 7, 8, 11 d. 09:00 nuotoliniu būdu Pedagoginių studijų baigiamųjų darbų gynimas (PED-19)
2021 m. sausio 8, 12 d.   nuotoliniu būdu Profesinės studijos. Pedagogika (PED-20-1, 2). Egzaminų sesija.
2021 m. sausio 13 d. 15:00 nuotoliniu būdu Bakalauro darbo gynimas.  Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-17-1)
2021 m. sausio 18-22 d. 08:00 nuotoliniu būdu Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-20-1, 2, 3). 
Seminarai ir kiti renginiai      
2021 m. sausio 4-29 d. 09:00 nuotoliniu būdu Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas.
2021 m. sausio 18-22 d.   nuotoliniu būdu Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo progrmą.
2021 m. sausio 21, 22 d.   nuotoliniu būdu Priešmokyklinio ugdymo kursai. I sesija.
2021 m. sausio 25-29 d.   nuotoliniu būdu Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo progrmą.
2021 m. sausio mėn.   nuotoliniu būdu Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo pedagogams ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programą
2021 m. sausio 28, 29 d.   nuotoliniu būdu Kursai mokytojų padėjėjams. I sesija.