Lietuvos Respublikos Prezidentų A. Smetonos, K. Griniaus ir A. Stulginskio vardinės stipendijos

LR Vyriausybės 2008 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1122 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų A. Smetonos, K. Griniaus ir A. Stulginskio vardinių stipendijų įsteigimo“ gabiausiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams skiriamos vardinės stipendijos:

  • Prezidento A. Smetonos vardinės stipendijos: humanitarinių mokslų, socialinių, menų studijų studentams.
  • Prezidento K. Griniaus vardinės stipendijos: biomedicinos mokslų, fizinių mokslų srities studentams.
  • Prezidento A. Stulginskio vardinės stipendijos: technologijos mokslų srities studentams.

Vardinių stipendijų dydžiai: 5 BSI – bakalauro studijose, 7 BSI – magistro studijose per mėnesį. Vardinės stipendijos bakalauro studijose gali būti skiriamos studentams pradedant penktuoju semestru, magistrantams – pradedant trečiuoju semestru.

Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus ir Aleksandro Stulginskio vardinių stipendijų nuostatai ČIA