2006, Nr.3 (10)

TURINYS

 Pratarmė    
 BIOMEDICINOS MOKSLAI   7
Lina Burbaitė Lietuvos briedžių populiacijos būklė ir valdymo ypatumai  (Santrauka)  8
Viktorija Kazlauskienė Meteorologinių sąlygų įtaka Alnus, Betula ir Corylus žiedadulkių sklaidai (Santrauka) 15 
Laura Mazelskytė,
Olga Belous
Techninio lignino panaudojimas žolės dangai formuoti  (Santrauka)  20
Evelina Pilajevaitė,
Rita Jankauskienė
Vėgėlių (Lota lota (lineus)) jauniklių mityba ir jos pokyčiai  skirtingomis aplinkos sąlygomis (Santrauka)  26
Nijolė Remeikaitė,
Antanas Kontautas
Upėtakių Salmo trutta L. jauniklių augimo priklausomybė nuo individų tankio Minijos upės baseine (Santrauka)  33
Lina Žalytė, Jonas Šlepetys Ozono ir UV-B spindulių kompleksinio poveikio raudoniesiems dobilams ir pašariniams motiejukams tyrimas  (Santrauka)  40
Aušra Žemgulytė Pievos fitocenozių struktūra ir produktyvumas Veiviržo kraštovaizdžio draustinyje (Santrauka)  44
     
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI   53
Aplinkos inžinerija    
Violeta Petraškienė  AB „Joniškio grūdai" poveikis aplinkai (Santrauka)  54
Laura Veriankaitė, Robertas Klimas  Ozono koncentracijos pasiskirstymas Šiaulių miesto aplinkos ore (Santrauka)  58
     
 Mechanikos inžinerija    
Romualdas Gedvilas, Raimondas Šniuolis Exclusion of the Distinguishing and Low Probable Parameters of Fatigue Curves of Welded Joint Materials (Santrauka)  66
Mindaugas Kleinauskas, Sergėjus Rimovskis, Vaidutis Petronis Dviračio vairo statinio stiprumo ir standumo tyrimai (Santrauka)  70
Laurynas Liausa, Dainius Vaičiulis Presų standumo tyrimas (Santrauka)  74
Laura Sabaliauskienė, Raimondas Šniuolis Statistical Verification of Accidence and Independence of Fatigue Curves Parameters for Weld Metals of Stainless Steel (Santrauka)  77
Mindaugas Šimulis, Sergėjus Rimovskis Ciklinio tampriai plastinio deformavimo kreivių aproksimavimo tyrimas (Santrauka)  80
     
Medžiagų inžinerija    
Sandra Baškienė, Milda Jucienė, Vaida Dobilaitė Siuvinėjimo raukšlėtumo priklausomybė nuo siūlų žaliavos ir relaksavimo laiko (Santrauka)  86
Inga Bukienė, Dalia Mikučiauskienė Audinių kritumas (Santrauka)  92
Ramunė Grigonytė, Virginija Sacevičienė Dengtų ir laminuotų tekstilės medžiagų standumo tyrimas lenkiant (Santrauka)  95
Algirdas Rainys Gaminio kokybės kontrolė taikant ultragarsą (Santrauka)  104
Neringa Rimkutė, Dalia Mikučiauskienė  Audinių lietpalčiams vandens nelaidumo tyrimas (Santrauka)  110
     
PATARIMAI JAUNIESIEMS MOKSLININKAMS   113
Nijolė Bražienė, Irena Ramaneckienė Anotacija: funkcijos, rūšys, struktūra, prasminiai žodžiai   114
 Apie autorius    120
 Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"   122

Santraukos