Datos Pavadinimas
2016 m. rugsėjo 1 d. - 2017 m. sausio 31 d.  - rudens semestras;
2016 m. gruodžio 23 d. - gruodžio 26 d.  - Kalėdų atostogos;
2016 m. gruodžio 27 d. - 2017 m. sausio 31 d.,
įskaitant akademinių įsiskolinimų likvidavimo periodą.
- egzaminų sesija (žiemos sesija);
Vasario 1 d. - birželio 30 d. - pavasario semestras;
Balandžio 10 d. – 17 d. - Velykų atostogos;
Gegužės 29 d. - birželio 30 d.,
įskaitant akademinių įsiskolinimų likvidavimo periodą.
- egzaminų sesija (vasaros sesija);
Liepos 1 d. - rugpjūčio 31 d. - praktikos, plenerai, vasaros atostogos.