Vadyba

Verslo vadybos magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų),

Ištęstinės studijos (2 m.; 90 kreditų,  vykdoma nuotoliniu būdu)

Čia rasite studijų programos planą

Vadybos studijose plėtojamas studentų kritinis ir kūrybinis mąstymas, tiriamoji ir tarpkultūrinė kompetencija, savivaldžio mokymosi gebėjimai. Vadybos magistrantūros studijų programą noriai renkasi ir užsienio studentai, atvykstantys į Universitetą siekti magistro laipsnio.

Priimami asmenys, baigę universitetines bakalauro verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės arba ekonomikos krypties studijas. Taip asmenys, baigę Šiaulių universiteto „Vadybos“ papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara: diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje:

  • studijose plėtojamas studentų kritinis ir kūrybinis mąstymas, tiriamoji ir tarpkultūrinė kompetencija, savivaldaus mokymosi gebėjimai;
  • vadybos magistrantūros studijų programą noriai renkasi ir užsienio studentai, atvykstantys į Universitetą siekti magistro laipsnio, ar atskirus studijų dalykus pasirinkę „Erasmus+“ programos studentai;
  • programoje keliamas tikslas sudaryti sąlygas tapti sisteminį vadybinį mąstymą turinčia asmenybe, gebančia pasitelkti naujausias vadybos mokslo žinias ir mokslinio pažinimo metodus, priimant organizacijos vertę didinančius sprendimus, galinčia dirbti vadovaujamą darbą organizacijose ar jų padaliniuose.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Skaidrė Žičkienė, prof. dr. Diana Šaparnienė, prof. dr. Teodoras Tamošiūnas, doc. dr. Milda Damkuvienė, doc. dr. Evandželina Petukienė, doc. dr. Jūratė Valuckienė, doc. dr. Solveiga Skunčikienė, dr. Danguolė Šavareikienė. 

ĮSIDĖMĖK! :) 

  • Neturintys universitetinio bakalauro verslo ir vadybos krypčių grupės arba ekonomikos krypties kvalifikacinio laipsnio privalo išlaikyti papildomus dalykus: Marketingą, Makroekonomiką, Mikroekonomiką, Vadybą.
  • Akademinis darbas vyksta lietuvių arba anglų kalbomis.

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt