Socialinis darbas

Jungtinė studijų programa su Kijevo atviruoju tarptautiniu žmogiškosios raidos universitetu „Ukraina“ (angl. Open International University of Human Development "Ukraina")

Socialinio darbo magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų)

Studijos vyksta lietuvių / anglų kalbomis

Priimami asmenys, baigę socialinio darbo krypties studijas, psichologijos, socialinės pedagogikos, socialinės politikos, slaugos, sociologijos krypčių studijas ar Šiaulių universitete išklausę socialinio darbo papildomųjų studijų programą.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos socialinius darbuotojus, pasirengusius profesinei praktinei veiklai ir moksliniams tyrimams bendruomenės, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, gebančius veikti neapibrėžtomis ir kompleksinėmis aplinkybėmis, teikti pagalbą asmenims negalios situacijoje.
  • Specialieji gebėjimai lavinami derinant probleminį mokymą, kritinio mąstymo, atvejų analizės, CLIL metodus ir kooperuotas studijas. Tyrėjų gebėjimai tobulinami individualių konsultacijų su vadovu metu, taikant empirinių tyrimų metodus bei skiriant individualias mokslinio tiriamojo darbo užduotis. Mokslinę tiriamąją praktiką numatoma atlikti partnerio universitete.
  • Absolventai gali dirbti socialinio darbo specialistais skirtingo lygmens socialines ir kitas paslaugas teikiančiose įstaigose (nevyriausybinėse organizacijose, vietos bendruomenėse, savivaldybių ar regioninėse institucijose). Septinto lygmens kvalifikacija suteikia magistrui galimybę tęsti studijas doktorantūroje.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys socialinio darbo arba socialinio pedagogo bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privalo išklausyti trūkstamus dalykus: Socialinio darbo technologijos ir metodai, Neįgaliųjų socializacijos teorija ir praktika, Žmogaus teisės ir socialinė politika, Tarpininkavimas ir konsultavimas reabilitacijoje.