Istorija ir politika

Humanitarinių mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines humanitarinių arba socialinių mokslų krypties studijas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Programa siūlo specifinį tarpdisciplininį derinį, apimantį istorijos ir politikos metodologiją, teoriją ir praktiką. Globalizacija pasireiškia ir veikia visas žmogaus gyvenimo sritis: ekonomiką, politiką, socialines struktūras ir pan. Žmonija negalės išspręsti daugelio kylančių problemų be humanitarinių ir socialinių mokslų, nesuvokus vykstančių procesų prigimties.
  • Magistrantai studijuoja tokias politinės ir socialinės istorijos problemas, kaip Europa totalinio karo amžiuje (1914–1945 m.), sovietizacijos istorija, politikos ir diplomatijos sąsajos, migraciniai procesai, modernioji vietos savivalda,  atminties kultūra ir paveldas. Mokslinė praktika ir mokslo tiriamasis projektas skirti analitinėms ir praktinėms studentų kompetencijoms gilinti.
  • Programa rengia aukštos kvalifikacijos, atvirus tarpdisciplininiams tyrimams ir kritiškai mąstančius specialistus, kurie remdamiesi įgytomis sisteminėmis kompetencijomis galėtų vykdyti mokslinį tiriamąjį  darbą,  dirbti mokslo, švietimo, kultūros įstaigose, politinėse ir nevyriausybinėse organizacijose. Gabiausieji gali dirbti aukštosios mokyklos dėstytojais, tęsti studijas doktorantūroje.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Rita Regina Trimonienė, prof. dr. Aistė Lazauskienė, prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė, lekt. dr. Laura Prascevičiūtė ir kt.