Šiaulių universitete ginamos disertacijos

1. 2019 m. gruodžio 20 d., 10 val. Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje (Vytauto g. 84, 413 aud.) Violeta Kiurienė gins mokslo daktaro disertaciją "Savivaldybių administracinės priežiūros instituto tobulinimas viešojo valdymo pokyčių kontekste" (Socialiniai mokslai, vadyba, S003).

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas:

Prof. dr. Tadas SUDNICKAS (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003).

Nariai:

Prof. dr. Vilma ATKOČIŪNIENĖ (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003),

Prof. dr. Laima LIUKINEVIČIENĖ (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003),

Prof. dr. Aistė LAZAUSKIENĖ (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003),

Prof. dr. Irma RYBNIKOVA (Hamm-Lippstadt taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija, socialiniai mokslai, vadyba, S003).

Priedai:

Violetos Kiurienės daktaro disertacija

Violetos Kiurienės disertacijos santrauka

 

2. 2019 m. gruodžio 20 d., 13 val. Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje (Vytauto g. 84, 413 aud.) Lina Bivainienė gins mokslo daktaro disertaciją "Suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiška miesto prekės ženklo vystime" (Socialiniai mokslai, vadyba, S003). 

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas:

Prof. dr. Vainius SMALSKYS (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003).

Nariai:

Prof. dr. Arvydas BAKANAUSKAS (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003),

Doc. dr. Milda DAMKUVIENĖ (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003),

Doc. dr. Vita JUKNEVIČIENĖ (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003),

Prof. dr. Irma RYBNIKOVA (Hamm-Lippstadt taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija, socialiniai mokslai, vadyba, S003).

Priedai:

Linos Bivainienės daktaro disertacija

Linos Bivainienės daktaro disertacijos santrauka

 

Kituose universitetuose ginamos disertacijos

Šiuo metu kituose universitetuose ginamų disertacijų nėra