Tarties tikrinimas besirenkantiems specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijas: ką svarbu žinoti?

Stojantiems į pirmosios pakopos ugdymo mokslų krypties studijų programą Specialioji pedagogika ir logopedija organizuojamas nesudėtingas, bet privalomas tarties tikrinimas. Baigę šias studijas absolventams suteikiamas ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir teisė dirbti logopedu.

Stojantiesiems į dalines specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijas, tarties tikrinimas taip pat yra būtinas. 

Pretenduojant į ugdymo krypties studijų programas (Šiaulių universitete tai – Muzikos pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, Specialioji pedagogika ir logopedija, Socialinė pedagogika, Kūno kultūros ir sporto pedagogika) vykdomas ir motyvacijos vertinimas. Motyvacijos vertinimo procesas ir sąlygos detalizuojamos LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt. Daugiau informacijos čia.

  

Tarties tikrinimą sudaro trys dalys: 

· kalbėjimo ypatumų vertinimas: kalbėjimo tempo, sklandumo, suprantamumo tikrinimas; kiti kalbėjimo ypatumai. Deklamavimo arba skaitymo užduotis: stojantysis, rengdamasis tarties vertinimui, turėtų būti pasirengęs padeklamuoti arba perskaityti eilėraštį arba nurodytą tekstą;

· tarimo ypatumų vertinimas: izoliuotų garsų tarimo ir jų tarimo žodžiuose taisyklingumo bei daugiaskiemenių žodžių tarimo tikrinimas;

· artikuliacinio aparato būklės ir funkcijų vertinimas: dantys, sąkandžio ir liežuvio padėties taisyklingumas, artikuliacinio aparato simetriškumas, kalbėjimo padargų paslankumas.

Su tarties tikrinimo ir vertinimo tvarka susipažinti galima ČIA.

 

Tarties tikrinimo sesijos Šiaulių universitete grafikas

  • 2020 m. rugpjūčio 29 d., 10.00–13.00 val.
  • 2020 m. rugsėjo 3 d.,  9.00–13.00 val.

 

Būtina registracija! Registracijos formą rasite čia: https://bit.ly/2Tzbs8D